Vanliga frågor

(uppdaterad 6 februari 2022)

Hur många bostadsrättslägenheter/hyresrätter/lokaler har föreningen?
Föreningen består av 25 lägenheter samtliga dessa är bostadsrätter. Föreningen har inga lokaler.

När är fastighetens stammar bytta? När är nästa stambyte planerat?
Badrumsstammar: 
Samtliga rör och avlopp från badrummen, även de vertikala stammarna i källaren byttes 1993. I samband med detta gjordes också badrummen om. Nästa stambyte för badrumsstammar är beräknat till ca 2038.

Köksstammar:
Byte av köksstammarna har genomförts under senvåren 2013, innan dess byttes köksstammarna 1966.

Observera att i de små ettorna (27m²) saknas köksstam, vatten och avlopp går in/ut via badrumsstammen. Detta är inget som påverkar kökets funktion.

Elstigare:
Samtliga elstigare bytta 1993, då även automatsäkringar installerades. Standarden på elen i varje enskild lägenhet svarar lägenhetsinnehavaren för.

Endast en-fas el är framdragen till varje lägenhet. Husets samtliga elmätare sitter i källaren.

Ventilation:
Lagstadgad Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt energideklaration genomfördes under hösten 2014.

Vad ingår i avgiften?
I månadsavgiften för varje bostadsrätt ingår värme, vatten, vind/källarförråd samt del i gemensam tvättstuga och ComHems basutbud.

Avgiften höjdes fr.o.m. augusti 2013 med 10% med anledning av det genomförda stambytet samt till följd av ökade underhållskostnader. Avgifterna har dessförinnan varit oförändrade under de senaste åren.

Har huset något garage eller parkeringsplatser?
Nej. Parkering sker på omkringliggande gatunät.

Vilken kabeltv-leverantör har huset?
Kabel-tv levereras av ComHem. Kanal 1-11 ingår i avgiften. Mer info hos Comhem

Är fastigheten ansluten till bredbandsnät?
Ja, via ComHem och Telia. Uttag finns i samtliga lägenheter. Vilket man väljer är frivilligt.

Hur sköts föreningens ekonomiska förvaltning?
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Accepterar föreningen juridiska personer som ägare?
Nej.

Hur betalas avgiften?
Månadsvis, autogiro är möjligt.

Finns det stadsgas i fastigheten?
Ja, flertalet lägenheter har gasspis.

Har föreningen några balkongplaner?
Föreningen lät bygga balkonger i samband med fasadrenovering 2003.  Samtliga lägenheter, som vetter mot gården och är belägna på våning 1 eller ovanför, förutom en, har balkong. Bygglovet gick ut hösten 2007.

Har föreningen någon uteplats?
Föreningen har en lummig gård med cykelskjul och matplats där det på sommaren finns utemöbler och en grill. Under senvåren 2014 renoverades vår innergård för att göra den än trevligare och bättre. Under våren 2015 har rabatter och matplatsen färdigställts. För att hålla kostnaderna nere gjordes en viss del av arbetet själva.

När är fastigheten byggd?
1927

När förvärvade föreningen fastigheten?
1986

Hur är det med kommunikationer/lokaltrafik i anslutning till fastigheten?
T-bana station Thorildsplan ca 25m (grön linje).
Bussar linje 1, 4, 40, 62, 77 vid hpl Mariebergsgatan ca 300m. T-bana Fridhemsplan (grön och blå linje) och Stadshagen (blå linje) ca 700m

Hur sköts avfallshantering?
Soptunnor för hushållsavfall finns på gården. Grovsoprum saknas, dock forslas grovsopor normalt bort vid vår och höststädning. Sedan januari 2014 har vi även tidnings- samt kartongåtervinning, kärl för detta finner Du intill de vanliga sopkärlen.

Återvinningsmöjlighet för glas, metall etc. finns bakom Thorildsplans gymnasium.

Hur är husets tvättstuga?
Tvättstugan är renoverad i april 2007 med nytt golv och ny golvbrunn. Då installerades två nya högeffektiva tvättmaskiner (65 l, 1400 varv), torktumlare och torkskåp samt mangel. Alla maskiner utom mangeln är från 2007. Det är oftast lätt att få tid.

Finns det planer på att sälja ut vinden?
I föreningen finns råvindsyta som är möjlig att i framtiden eventuellt förädla till bostäder. Några beslut är inte fattade i frågan.

Är föreningen en “äkta” förening?
Ja

Tillåter föreningen uthyrning i 2:a hand?
Ja om styrelsen ger sitt samtycke. Normalt enligt hyresnämndens normer.

Tillämpar föreningen någon överlåtelseavgift eller pantavgift?
Ja, Överlåtelseavgiften är för närvarande 2,5% och pantsättningsavgiften är 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemsskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Prisbasbelopp inkomstår 2015: 44 500 kr (Se Skatteverkets hemsida för ytterligare information om basbelopp).

Vilka större reparationer är planerade de närmaste åren?
Det som ligger närmast i tiden är byte av maskiner till tvättstugan. Mindre reparationer samt underhåll utförs löpande.

Planeras några avgiftshöjningar?
Nej.

Finns det någon inre reparationsfond?
Nej.

Vilka ombyggnader får man göra i lägenheten?
Egentligen kan du göra vilka ändringar du vill så länge du ser till att byggnadsregler efterföljs och att arbetet görs fackmannamässigt. Vill du göra större förändringar (t.ex ändra planlösning) så ska du först söka tillstånd hos styrelsen.

Hur sköts trappstädning?
Städningen av trapphus och månadsvis städning av tvättstugan sköts av städbolag. Gården och källare hjälps föreningens medlemmar åt att hålla i ordning.