Takrenovering våren 2020

Som en del av föreningens löpande underhållsplan kommer en takrenovering att genomföras i mars/april 2020. Det är sidan mot Drottningholmsvägen som berörs av renoveringen och den kommer att genomföras av företaget Ahlins plåt. En byggnadsställning från marken och upp till taket kommer att sättas upp vid fasaden. Det som vi …

Glad Sommar

Önskar avgående styrelse som tackar för det gångna året!

Årsstämma

Föreningsstämman hålls torsdagen den 28 maj kl 18 i källaren. Årsredovisningen finner ni tillsvidare som pdf under “Dokument” och kommer delas ut …

Städdag, lördag 18 april

Våren närmar sig och med den årets första städdag, lördag den 18 april hjälps vi åt att städa våra gemensamma ytor. Vi …

Reparation av värmesystemet

I början av vintern gjorde styrelsen tillsammans med QSEC en genomgång av fastighetens värmesystem. Resultatet av genomgången visade att systemet är i …