Välkomna på källarfix på lördag 22 februari

Arbetet med att åtgärda spillvattenledningarna i källaren är nu avslutat. Arbetet har gått enligt plan och det som återstår är nu lite undanplockning samt bortforsling av säckarna utanför huset. Vi hoppas att arbetet inte inneburit alltför stora olägenheter för någon.

Innan vi flyttar tillbaka cyklar och bord till källaren tänkte vi passa på att fräscha upp källaren genom att måla väggar, täppa igen hål mm.

lördag 22 februari kl 11 träffas de som vill hjälpa till i källaren, varmt välkomna!

/Styrelsen