Styrelsen informerar

Under vecka 5, 2014 kommer arbetet med åtgärdande av spillvattenledningarna i källarna att påbörjas. Enligt den information vi fått kommer ledningarna att till viss del behöva bytas medan andra delar kan relinas. Arbetet innebär att golvet till viss del kommer att grävas upp varför cykelförrådet samt vissa förråd troligen kommer att behöva utrymmas. Berörda boende kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas. Tvättstugan kommer dock att kunna användas under arbetets gång, förutom under vissa dagar då vattnet kommer att behöva stängas av. Arbetet beräknas ta ca 4 veckor.

Arbetet berör endast källaren och kommer inte att påverka de enskilda lägenheterna mer än att vattnet kan komma att behöva stängas av under vissa perioder under dagtid. Vi återkommer med närmare information om vilka dagar det är.

*****

Utanför trädgårdsdörren ligger förslag på ny stenplatta till trädgården, titta och hör gärna av dig till Trädgårdsgruppen med din åsikt eller förslag på annan sten.

*****

På efterfrågan kommer vi att införa tidnings-/pappersåtervinning på prov under ett år med start i januari. Vänligen observera att vi inte får slänga tidningar mm i grannarnas återvinning.

*****

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

önskar Styrelsen