Reparation av värmesystemet

I början av vintern gjorde styrelsen tillsammans med QSEC en genomgång av fastighetens värmesystem. Resultatet av genomgången visade att systemet är i obalans och i behov av en injustering. För att förbättra allas vår inomhusmiljö och att minska föreningens uppvärmningskostnader kommer därför en renovering av fastighetens värmesystem att genomföras.

Arbetet kommer att utföras redan under vecka 8, för ytterligare information se särskild distribuerad information från QSEC. En detaljerad tidsplan kommer distribueras ca en vecka innan arbetet påbörjas.

Om Ni har frågor angående arbetet hör av Er till någon i styrelsen.

/Styrelsen