Currently browsing

Page 2

Reparation av värmesystemet

I början av vintern gjorde styrelsen tillsammans med QSEC en genomgång av fastighetens värmesystem. Resultatet av genomgången visade att systemet är i …

En uppdatering angående trädgården

Planteringar har nu påbörjats och snart hoppas vi kunna åtgärda gräsmattorna med nytt gräs. Vi beklagar att det dröjer något innan det …

Välkomna på årsstämma

Brf Guldfasanen 4:s medlemmar inbjuds till årsstämma tisdag den 3 juni kl. 19:00, vi träffas i källaren. Föreningens årsredovisning samt kallelse har …

Dags för vårens städdag

Söndag den 11 maj kl 11 är det dags för vårens städdag. Obs städdagen är alltså flyttad från lördag till söndag i …

Styrelsen informerar

Under vecka 5, 2014 kommer arbetet med åtgärdande av spillvattenledningarna i källarna att påbörjas. Enligt den information vi fått kommer ledningarna att …