På måndag 27/1 börjar arbetet i källaren

På måndag börjar arbetet med att åtgärda spillvattenledningarna i källaren. Då källargolvet till viss del kommer att grävas upp kommer källaren tyvärr att bli mycket smutsig under arbetet. Vänligen se till att Ditt källarförråd är tömt på smutskänsliga saker innan arbetet sätter i gång. 

söndag 26/1 kl 11 hjälps vi åt att tömma cykelförråden och flytta bort de möbler som står där. Är vi många går det fort så kom gärna och hjälp till!

Arbetet beräknas pågå i 3 veckor, observera att vattnet kommer att vara avstängt i hela fastigheten under dagtid 08:00 – 16:00 under den andra arbetsveckan (v. 6).

Då arbetet är begränsat till källaren hoppas vi att det inte kommer innebära allt för stora olägenheter för någon, men hör av Dig till styrelsen om så skulle vara fallet.

Har Du frågor eller funderingar angående arbetet? Hör av Dig till styrelsen eller direkt till Eskinder på Båge Bygg.

/Styrelsen