På gång i föreningen under våren 2015

Vi hoppas att det nya året börjat på bästa sätt för föreningens alla medlemmar!

Under det gångna året har mycket hänt i föreningen. Bland annat har källargolvet målats, OVK genomförts och trädgården renoverats med ett nytt cykelskjul och ny plattsättning. Under 2015 kommer vi att fortsätta måla golvet i pannrummet i källaren, detta är dock inget som kommer att störa användningen av källaren eller tvättstugan. Till våren kommer vi även att färdigställa uteplatsen och rabatterna på gården, till sommaren hoppas vi vara helt klara med gården. Den som vill är självklart välkommen att hjälpa till med golvmålningen och trädgårdsarbetet när det blir dags.

Under tidig vår kommer fönstren åt Drottningholmsvägen att renoveras, mer information kommer längre fram men tanken är att påbörja arbetet så snart vädret tillåter. Troligen kommer arbetet att ske i april. I samband med fönsterrenoveringen kommer fönsterventiler att monteras i de lägenheter som saknar detta, som ett steg i att förbättra inomhusklimatet.

Innan sommaren kommer vi även att hjälpas åt att städa våra gemensamma utrymmen och förbereda trädgården för sommaren. Avslutningsvis kommer föreningens årsstämma att äga rum under senvåren.

Mindre renoveringar samt underhållsarbete utförs som vanligt löpande i fastigheten.

/Styrelsen