Genomgång av trädgårdsförslaget

På söndag 24 november kl 11 kommer Cecilia som ritat förslaget på vår nya trädgård och går igenom det och svarar på frågor och diskuterar hur vi kan göra förslaget ännu bättre. Välkommen!

Kan Du inte vara med på söndag? Rita/måla/skriv ner Dina synpunkter och lämna i styrelsens brevlåda senast på fredag 22 november.

Arbetet med att förbättra trädgården kommer tidigast att påbörjas så snart tjälen gått ur marken i vår. För att hålla kostnaderna nere kommer vi att göra visst arbete själva, vi återkommer med mer information då det närmar sig.

/Trädgårdsgruppen genom Marina