Fönstermålning åt Drottningholmsvägen

Vecka 19 påbörjas renoveringen av fönstren åt gatan, arbetet kommer att påbörjas på översta våningen och gå nedåt i huset. I samband med att fönstren förbereds för målning kommer fönsterventiler att installeras i de lägenheter som saknar detta och som fått anmärkning om detta på OVKn. Vänligen se ytterligare utdelas information för tidsplan och planering av arbetet.

Glöm inte att plocka undan framför fönstren så att målarna kommer åt. Det kommer att finnas täckplast tillgängligt om du önskar täcka över mer än enbart det som målarna täcker runt fönstren.

Hör av dig till någon i styrelsen om du har några frågor eller om det skulle uppstå några oklarheter. Vi hoppas att arbetet kommer att gå så smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer innebära några alltför stora olägenheter för någon.

/Styrelsen